หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
  


ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โทรศัพท์ : 036-597-242
โทรสาร : 036-597-111
Website : www.kaibangrachan.go.th
Email : sumalee@kaibangrachan.go.th
 
 
 
งานจัดเก็บ โทร 036-597-242 ต่อ 101
สำนักงานปลัด โทร 036-597-242 ต่อ 102
 
ส่วนการคลัง โทร 036-597-242 ต่อ 103
ห้องปลัด โทร 036-597-242 ต่อ 104
 
ห้องนายก โทร 036-597-242 ต่อ 105
ส่วนโยธา โทร 036-597-242 ต่อ 107
 
ส่วนการศึกษา ฯ โทร 036-597-242 ต่อ 107
โทรสาร โทร 036-597-111
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)