หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
  


ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โทรศัพท์ : 036-597-111, 036-597-240
โทรสาร : 036-597-111
Website : www.kaibangrachan.go.th
Email : kaibangrachansingburi@gmail.com
 
 
 
สำนักงานปลัด โทร. 036-597-111
กองคลัง โทร. 036-597-240
 
กองช่าง โทร. 036-597-240
กองการศึกษาฯ โทร. 036-597-111
 
กองสาธารณสุขฯ โทร. 036-597-111
หน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร. 036-597-111
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)