หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
"ค่ายบางระจันน่าอยู่ เศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน
สืบสานวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพ"
นายคงเดช ทองนุ้ย
นายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายสาโรช พูลมี
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายคะนองเดช โคกเทียน
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวสุมาลี คุ้ยทรัพย์
เลขานุการนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายไชยันต์ อ่อนสำอาง
ประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
รองประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
เลขานุกาสภา อบต.ค่ายบางระจัน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
"สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหลัก มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้า"
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th
"เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป"
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน จํานวน ๑ ชุด ประจํารถบรรทุกนํา้ดับเพลิง เพื่อใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 6289 สิงห์บุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานภายสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 5264 สิงห์บุรี ขององค์การบริหารส่วนตําบลค่ายบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ที่ ๑๑ บ้านถนนตก ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตําบลค่ายบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 23 พ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ที่ ๑๑ บ้านถนนตก ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตําบลค่ายบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21