หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
"ค่ายบางระจันน่าอยู่ เศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน
สืบสานวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพ"
นายคงเดช ทองนุ้ย
นายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายสาโรช พูลมี
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายคะนองเดช โคกเทียน
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวสุมาลี คุ้ยทรัพย์
เลขานุการนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายไชยันต์ อ่อนสำอาง
ประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
รองประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
เลขานุกาสภา อบต.ค่ายบางระจัน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
"สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหลัก มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้า"
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th
"เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป"
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0275 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยโรงงานนํ้าลูกยอ ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตําบลค่ายบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81 -0091 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้สํานักงาน จํานวน ๒ ตัว ของสํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 5264 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ multifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink tank printer จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่พักอยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูที่ด้อยโอกาส รายนายสนั่น สมเชื้อ บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25