หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
"ค่ายบางระจันน่าอยู่ เศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน
สืบสานวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพ"
นายคงเดช ทองนุ้ย
นายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายสาโรช พูลมี
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายคะนองเดช โคกเทียน
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวสุมาลี คุ้ยทรัพย์
เลขานุการนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายไชยันต์ อ่อนสำอาง
ประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
รองประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
เลขานุกาสภา อบต.ค่ายบางระจัน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
"สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหลัก มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้า"
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th
"เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป"
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.โพธิ์ชัย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ30 003สายบ้านลำใต้-บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่2,8 ต.โพธิ์ชัย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,755 เมตร หรือมีพื่นที่ไม่น้่อยกว่า16,530ตารางเมตร อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2565
ทต.ทับยา   ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับยา จำนวน 27 คน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.จักรสีห์   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.ค่ายบางระจัน   ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน จํานวน ๑ ชุด ประจํารถบรรทุกนํา้ดับเพลิง เพื่อใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.พักทัน   ซื้อจัดซื้อต้นทองอุไร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.หัวไผ่   จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565
อบต.โพทะเล   ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565
อบต.โพทะเล   ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพทะเล ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565
อบต.โพทะเล   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565
ทต.ทับยา   ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารให้กับโรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส) จำนวน 59 คน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 800