หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
"ค่ายบางระจันน่าอยู่ เศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน
สืบสานวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพ"
นายคงเดช ทองนุ้ย
นายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายสาโรช พูลมี
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายกฤตธนัท สังข์ทอง
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวสุมาลี คุ้ยทรัพย์
เลขานุการนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายไชยันต์ อ่อนสำอาง
ประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
รองประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
เลขานุกาสภา อบต.ค่ายบางระจัน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
"สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหลัก มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้า"
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th
"เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป"
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บางมัญ   ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (เครนสลิง) ทะเบียน 81-0152 ขนาด 100 แอมป์ 12 โวลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.น้ำตาล   ซื้อจัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด เพื่อใช้สำหรับการหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน และถังขยะแบบมีฝาปิดพร้อมข้อความ เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะอันตราย ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
ทต.ทับยา   จ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
ทม.บางระจัน   จ้างรถยกดำเนินการยกรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๓๐ สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.โพธิ์ชัย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบลำพระยาพายเรือ แปลง 5 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิ.ย. 2565
อบต.โพทะเล   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
อบต.โพทะเล   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพทะเล ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
อบต.โพทะเล   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
อบต.หนองกระทุ่ม   จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
อบต.บางมัญ   จ้างรถแบคโฮปรับเกลี่ยพื้นที่วางท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 635