หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 


 
นายธนวันต์ ชัยรุ่งโรจน์สกุล
กำนันตำบลบางระจัน
 
 


นางสาวพรทิพย์ กาลัญญุตานนท์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางยุพิน พูลพร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายเดชา สอนสำราญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายศรีอังคาร เทียมลี้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นางสาวน้ำอ้อย โคกเทียน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นางเรียม พัฒใส
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายธรรมศักดิ์ สังข์ทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นางสาวนภาพร อ่อนสำอางค์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นายเชิญ เรื่องลือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11