หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
"ค่ายบางระจันน่าอยู่ เศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน
สืบสานวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพ"
นายคงเดช ทองนุ้ย
นายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายสาโรช พูลมี
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายคะนองเดช โคกเทียน
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวสุมาลี คุ้ยทรัพย์
เลขานุการนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายไชยันต์ อ่อนสำอาง
ประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
รองประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
เลขานุกาสภา อบต.ค่ายบางระจัน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
"สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหลัก มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้า"
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th
"เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป"
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
นายไชยันต์ อ่อนสำอาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
 
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
 
 
นายชูเกียรติ กาลัญญุตานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๑
นายดาวรุ่ง สุขพันธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๒
นายเซียน บุญเลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๓
นายไชยันต์ อ่อนสำอาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๕
นายประดิษฐุ์ คุ้ยทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๔
นายปรุง จำปี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๖
นายสุนทร สอนสำราญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๗
นางสาวปฏิมา เขียวหวาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๘
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๙
นายอนงค์ เอี่ยมกลั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๑๐
นางประยงค์ พรเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๑๑