หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
"ค่ายบางระจันน่าอยู่ เศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน
สืบสานวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพ"
นายคงเดช ทองนุ้ย
นายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายสาโรช พูลมี
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายคะนองเดช โคกเทียน
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวสุมาลี คุ้ยทรัพย์
เลขานุการนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายไชยันต์ อ่อนสำอาง
ประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
รองประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
เลขานุกาสภา อบต.ค่ายบางระจัน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
"สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหลัก มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้า"
เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th
"เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป"
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 


 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และสอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรมของ ประมวลจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร เมื่อวันอังคคารที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน โดยมี นางสาวยุพา  พึ่งตน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน และ นางวันทนา  บางเขน หัวหนาสำนักปลัด เป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ในการปฏิเสธการับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เกิดทัศนคติที่ดี พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายและเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2567 เวลา 10.30 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.ค่ายบางระจัน

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X