หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
อบรมโครงการควบคุมและป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางระจัน และโรงพยาบาลค่ายบางระจัน จัดอบรมโครงการควบคุมและป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนค่ายบางระจัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดับ เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคมือ เท้า ปาก และสามารถป้องกัน ควบคุม และลดอัตราการเกิดโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 15.31 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X