หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนหมู่ที่ ๙ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน นำโดย นางสมปอง ไชยสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน และนางขวัญชนก สอดศรี นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนหมู่ที่ ๙ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒ ท่าน พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 14.50 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X