หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
ประชุมเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เป็นเทศบาลตำบลค่ายบางระจัน ขั้นตอนการจัดทำแนวเขต  
 

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐:๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ประชุมเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เป็นเทศบาลตำบลค่ายบางระจัน ขั้นตอนการจัดทำแนวเขต โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย และองค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ซับซ้อนเขตพื้นที่ตำบลบางระจัน ให้เป็นโดยถูกต้องและปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 15.19 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X