หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
ราายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
     องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 08.28 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน