หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดดยได้กำหนดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบภาควิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ร ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน (ชั้น ๓) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการขจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์
     บัดนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบผลการสอบปรนัยและสอบปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบถาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาาณ์) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ รายระเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 13.30 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน