หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
โครงการรวมพลัง จิตอาสาตำบลบางระจัน สู้ภัยโควิด  
 

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นการสมทบทุนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบางระจัน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาด ทำให้มีการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า การระงับการให้บริการร้านอาหาร สถานบริการต่าง ๆ ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เขตตำบลบางระจัน ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันเกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน จึงจัดโครงการรวมพลัง จิตอาสาตำบลบางระจัน สู้ภัยโควิด เพื่อแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางระจัน ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗:๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 10.01 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน