หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
ออกตรวจประเมินตามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง ประเภท ตลาด ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกค้าส่ง  
 

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ออกตรวจประเมินตามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง ประเภท ตลาด ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกค้าส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 13.58 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X