หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของหนูน้อยทุกท่าน
จึงได้สร้างมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด โดยการกำหนดจุดรับส่ง ก่อนถึงจุดคัดกรองวัดไข้ ห้ามพ่อแม่ คนนอกเข้าพื้นที่ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างการกิน นอน ทำกิจกรรม เจอเด็กสงสัยป่วยให้แยกทันที

ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในระบบการคัดกรองตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน

ด้วยความปรารถนาดี จาก กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 11.25 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 31 ท่าน