หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
กิจกรรมการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน นำโดย นายสุรินทร์ โคกเทียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพื่อให้บุคลากรมีผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทานหรือแลกเปลี่ยนร่วมกันในองค์กร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2564 เวลา 10.41 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X