หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
ออกพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ คำแนะนำ พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเสริมสวย  
 

วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุรินทร์ โคกเทียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน พร้อมด้วยคณะ ออกพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ คำแนะนำ พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ในตำบลบางระจัน เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2564 เวลา 10.59 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X