หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ  
 

วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุรินทร์ โคกเทียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ร้านค้าหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒
- อำเภอค่ายบางระจัน
- สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน
- เอ็มพี เมทัลชีท
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวตำบลบางระจัน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หมายเหตุ : ในส่วนของประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์ให้ อบต.ค่ายบางระจัน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สามารถติดต่อได้ที่ อบต.ค่ายบางระจัน (ในวัน-เวลา ทำการ) / โทร. ๐๓๖-๕๙๗-๑๑๑

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2564 เวลา 15.56 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X