หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน   15 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน  15 มิ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  22 พ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓  21 พ.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการรวมพลัง จิตอาสาตำบลบางระจัน สู้ภัยโควิด  24 เม.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาไหม้ในที่โล่ง  24 เม.ย. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร  21 เม.ย. 2563 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)  16 เม.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการแจ้งเผาแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue  14 เม.ย. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานความผิดและบทกำหนดโทษ ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  8 เม.ย. 2563 34
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20