หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางอุบล ทับทิม ถึง คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  18 ม.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางอุบล ทับทิม ถึง คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  14 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน  11 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมรัลมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สู่การปฏิบัติของ บจธ.  11 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔  11 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พศ ๒๕๖๓  8 ม.ค. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางเช้า ถึง คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  25 ธ.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางเช้า ถึง คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  18 ธ.ค. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  17 ธ.ค. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  17 ธ.ค. 2563 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23