หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานความผิดและบทกำหนดโทษ ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  8 เม.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   socail Distancing  2 เม.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยทุกครัวเรือน  2 เม.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางระจัน  26 ก.พ. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำสำหรับเด็ก  25 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  19 ก.พ. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอรับบริจาคเศษบล็อก  19 ก.พ. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  12 ก.พ. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายที่มองไม่เห็น  6 ก.พ. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน  5 ก.พ. 2563 25
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11