หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวไผ่   ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)   10 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระแจง   ประกาศผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5   10 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระแจง   ประกาศผู้ซื้อเอกสารเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5   10 เม.ย. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.งิ้วราย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อ คสล.ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ต. งิ้วราย   10 เม.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระทุ่ม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม   10 เม.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านหม้อ   ลงพื้นที่รณรงค์ และกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย   10 เม.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านหม้อ   พ่นยากำจัดยุง   10 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระแจง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563   10 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทับยา   ประชาสัมพันธ์ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548   10 เม.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระแจง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563   10 เม.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1077