หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ   13 ธ.ค. 2562 1
กิจการสภา อบต.สระแจง   การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562   13 ธ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระทุ่ม   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาาน   13 ธ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ   13 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.โพทะเล   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล และผู้นำชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล    12 ธ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.โพทะเล   กิจกรรม Kick off Big Cleaning Day    12 ธ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวไผ่   ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562   12 ธ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.สระแจง   โครงการ \\\"สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)\\\"   12 ธ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   จ้างเหมาบริการรถรับส่งตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะคุณภาพชีวิตคนพิการฯ   12 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ   12 ธ.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 975