หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
    
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
ลูกตาล
ราคา : เริ่มต้นที่ 20 บาท
ผลิตโดย : - ไม่มีระบุ -
จำนวนผู้เข้าชม : 655 ท่าน


 
กลุ่มจักรสานหวายบ้านโคกพร้าว หมู่ที่5
ราคา : ราคาแล้วแต่ชิ้นงาน บาท
ผลิตโดย : กลุ่มจักรสานหวายบ้านโคกพร้าว หมู่ที่5
จำนวนผู้เข้าชม : 599 ท่าน


 
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ราคา : ติดต่อสอบถามจากสถานที่จัดจำหน่าย บาท
ผลิตโดย : กลุ่มศิลปะ ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา หมู่ที่ 1
จำนวนผู้เข้าชม : 267 ท่าน


 
  (1)     2