หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2