หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ส. 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ณ มีนาคม 2563 (ปรับปรุง ณ 23 มิถุนายน 63) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)