หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ว่าด้วยให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๕) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2      3