หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูฯ และพนักงานจ้าง กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 24 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)