หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองคืกรประจำงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการรับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แบบรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ หรือ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน (ITA) ประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)