หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2