หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 23 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ภาพรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)