หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
"ค่ายบางระจันน่าอยู่ เศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน
สืบสานวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพ"
นายคงเดช ทองนุ้ย
นายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายสาโรช พูลมี
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายคะนองเดช โคกเทียน
รองนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวสุมาลี คุ้ยทรัพย์
เลขานุการนายก อบต.ค่ายบางระจัน
นายไชยันต์ อ่อนสำอาง
ประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นายนิกร กลิ่นกุหลาบ
รองประธานสภา อบต.ค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
เลขานุกาสภา อบต.ค่ายบางระจัน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
"สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหลัก มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวหน้า"
เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th
"เว็บไซต์ www.kaibangrachan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป"
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร
                    ศูนย์บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจร  
ทางร้านได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ดังนี้
1.โปรแกรมประปา ( จัดการเรื่องบริหารการจัดเก็บ ค่าประปา พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ป.17,ป.31,ป32 )
2.โปรแกรมขยะ    ( จัดการเรื่องบริหารการจัดเก็บ ค่าขยะ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ต่างๆ )
3.โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์  (จัดการเรื่อง วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ประวัติครุภัณฑ์ ประวัติการส่งซ่อม)
4.โปรแกรมโยธา ( จัดการเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ตรวจสอบการก่อสร้าง รายงานต่างๆ)
5.โปรแกรมบุคลากร (จัดการเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการอบรม การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ)
6.โปรแกรมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
7.โปรแกรมสารบรรณ (จัดการเรื่องหนังสือรับ-ส่ง Scan หนังสือรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ  ของอบต./เทศบาลตำบล)
8.โปรแกรมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
9.โปรแกรมบริหารเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ

<<< รับออกแบบจัดทำเวปไซด์ สำหรับหน่วยงานราชการ  ครอบคลุมทุกความต้องการ
<<< รับออกแบบ-ติดตั้ง ระบบเครือข่าย LAN แบบใช้สายและไร้สาย ในราคาถูก
<<< รับประกันดูแลระบบและบำรุงรักษา 1 ปี โดยทีมช่างที่พร้อมให้บริการท่านถึงหน่วยงานทันทีที่ได้รับแจ้ง  ทางเรามีโปรแกรมเมอร์พัฒนาโปรแกรมเพื่องานของ อบต. และ เทศบาลตำบล  ในราคามาตรฐานทางเรารับประกันคุณภาพของโปรแกรม และเรื่องเซอร์วิส  
ติดต่อขอรับคุณสมบัติของโปรแกรมและใบเสนอราคา  หรือ สอบถามเพิ่มเติม ที่
******************************************************************************************
   พิษณุโลกไอที Phitsanulok IT
122/32 ซอยทิพย์เสนา ถนนพระองค์ดำ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
   โทรศัพท์ :  085-6140093 ,086-9140368
Email    : Thai2dev@gmail.com,Thai2soft@hotmail.com  WEBSITE :  http://www.plk-it.com
<<<< เราขายทั่วประเทศ  ไม่มีปัญหาเรื่อง SERVICE >>>>
******************************************************************************************

หน่วยงานที่ได้ใช้โปรแกรม

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์    ผู้ใช้น้ำ 10,000 ขึ้นไป
เทศบาลเมืองแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี    ผู้ใช้น้ำ 5,000 ขึ้นไป

อบต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณูโลก
อบต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
อบต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อบต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อบต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
อบต.ท่าพล  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
อบต.วาเลย์  อ.พบพระ จ.ตาก
อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
อบต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
อบต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร

เทศบาลตำบล นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
เทศบาลตำบล หนิงหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เทศบาลตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
เทศบาลตำบลโพนสา อ.โพนสา จ.หนองคาย
เทศบาลตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
เทศบาลตำบลในเมือง ต.พิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลน้ำปาด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา ต.แม่จะเรา อ.แม่สอด จ.ตาก
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
เทศบาลตำบลโคกสวาย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ฯลฯ

***********************************************

เขียนโดย   คุณ admin
วันที่ 2 ก.พ. 2558 เวลา 13.59 น. [ IP : 202.29.62.202 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน