หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
 
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร
 

                    ศูนย์บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจร  
ทางร้านได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ดังนี้
1.โปรแกรมประปา ( จัดการเรื่องบริหารการจัดเก็บ ค่าประปา พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ป.17,ป.31,ป32 )
2.โปรแกรมขยะ    ( จัดการเรื่องบริหารการจัดเก็บ ค่าขยะ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ต่างๆ )
3.โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์  (จัดการเรื่อง วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ประวัติครุภัณฑ์ ประวัติการส่งซ่อม)
4.โปรแกรมโยธา ( จัดการเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ตรวจสอบการก่อสร้าง รายงานต่างๆ)
5.โปรแกรมบุคลากร (จัดการเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการอบรม การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ)
6.โปรแกรมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
7.โปรแกรมสารบรรณ (จัดการเรื่องหนังสือรับ-ส่ง Scan หนังสือรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ  ของอบต./เทศบาลตำบล)
8.โปรแกรมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
9.โปรแกรมบริหารเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ

<<< รับออกแบบจัดทำเวปไซด์ สำหรับหน่วยงานราชการ  ครอบคลุมทุกความต้องการ
<<< รับออกแบบ-ติดตั้ง ระบบเครือข่าย LAN แบบใช้สายและไร้สาย ในราคาถูก
<<< รับประกันดูแลระบบและบำรุงรักษา 1 ปี โดยทีมช่างที่พร้อมให้บริการท่านถึงหน่วยงานทันทีที่ได้รับแจ้ง  ทางเรามีโปรแกรมเมอร์พัฒนาโปรแกรมเพื่องานของ อบต. และ เทศบาลตำบล  ในราคามาตรฐานทางเรารับประกันคุณภาพของโปรแกรม และเรื่องเซอร์วิส  
ติดต่อขอรับคุณสมบัติของโปรแกรมและใบเสนอราคา  หรือ สอบถามเพิ่มเติม ที่
******************************************************************************************
   พิษณุโลกไอที Phitsanulok IT
122/32 ซอยทิพย์เสนา ถนนพระองค์ดำ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
   โทรศัพท์ :  085-6140093 ,086-9140368
Email    : Thai2dev@gmail.com,Thai2soft@hotmail.com  WEBSITE :  http://www.plk-it.com
<<<< เราขายทั่วประเทศ  ไม่มีปัญหาเรื่อง SERVICE >>>>
******************************************************************************************

หน่วยงานที่ได้ใช้โปรแกรม

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์    ผู้ใช้น้ำ 10,000 ขึ้นไป
เทศบาลเมืองแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี    ผู้ใช้น้ำ 5,000 ขึ้นไป

อบต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อบต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณูโลก
อบต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
อบต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อบต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อบต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
อบต.ท่าพล  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
อบต.วาเลย์  อ.พบพระ จ.ตาก
อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
อบต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
อบต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร

เทศบาลตำบล นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
เทศบาลตำบล หนิงหิน อ.หนองหิน จ.เลย
เทศบาลตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
เทศบาลตำบลโพนสา อ.โพนสา จ.หนองคาย
เทศบาลตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
เทศบาลตำบลในเมือง ต.พิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลน้ำปาด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
เทศบาลตำบลแม่จะเรา ต.แม่จะเรา อ.แม่สอด จ.ตาก
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
เทศบาลตำบลโคกสวาย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ฯลฯ

***********************************************

เขียนโดย   คุณ admin

วันที่ 2 ก.พ. 2558 เวลา 13.59 น. [ IP : 202.29.62.202 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)