หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
 
กฎหมายหมายท้องถิ่นเฉพาะ หรือเทศบัญญัติเฉพาะท้องถิ่น
 

คือดิฉันต้องการทราบว่าภายใต้การปกครอบของอบต.แห่งนี้มีกฎหมายหมายท้องถิ่นเฉพาะ หรือเทศบัญญัติเฉพาะท้องถิ่นหรือไม่ ปัจจุบันมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เพราะเปิดจากโมดูลระเบียบแล้วก็จะเห็นมีแต่กฎหมายทั่วไปที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ไม่พบว่ามีกฎหมายซึ่งประกาศภายใต้การบังคับของอบต.แห่งนี้เป็นการเฉพาะ เพราะเท่าที่เข้าใจว่ากฎหมายหมายท้องถิ่นเฉพาะ หรือเทศบัญญัติเฉพาะท้องถิ่นต่างๆ ต้องประกาศให้กับประชาชานภายในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน จริงแล้วถ้าอบต.มีเวบไซต์แล้วน่าจะประกาศทางช่องทางนี้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ ประชาชน

วันที่ 12 มิ.ย. 2558 เวลา 13.58 น. [ IP : 58.181.129.244 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)